Доповіді та тези

Просимо доповідачів подати заявку на участь з назвою доповіді на адресу конференції до 1 вересня 2019 р.
mak-conference@ukr.net

Абстракти та тези доповідей надсилати до 15 вересня 2019 р. на адресу:
agalushko@ukr.net

Основні вимоги до матеріалів наступні:

Мова: українська, англійська або російська.

Об’єм: до 1 аркушу формату А4,

Поля: ліве – 2,5 см, інші – по 2 см,

Гарнітура Times New Roman, кегль 12, інтервал – 1,5.

Структура тез:

1)     УДК,

2)     прізвище та ініціали авторів;

3)     повна назва установи; місто, країна;

4)     НАЗВА заглавними літерами;

5)     текст у довільній формі. Оригінальні дослідження повинні містити такі розділи: вступ, мета, методи досліджень, результати, висновки, список джерел (за потреби).

6)     список літературних джерел: наводити не більше 4-х джерел.

Маєте питання?  – Звертайтесь!