Доповіді та тези

Просимо доповідачів подати заявку на участь з назвою доповіді на e-mail конференції до 1 вересня 2019 р.

Абстракти та тези доповідей надсилати до 1 вересня 2019 р. на адресу:
mak-conference@ukr.net

Тези в об’ємі не більше 5000 друкарських символів, Times New Roman 12 pt, всі береги по 2 см.